Czym jest MentAchilles?


Mentalny Achilles - Mentachilles

MENTACHILLES

Unikatowe narzędzie

MentAchilles jest unikatowym narzędziem szczególnie przydatny jako kreator syntetycznego bilansu otwarcia organizacji – po zmianie kierownictwa lub przed nowymi zadaniami projektowymi o strategicznym znaczeniu.

MentAchilles służy do:

  • diagnozowania,
  • rekomendacji zmian oraz
  • ich wdrażania w

instytucjach, urzędach, organizacjach, firmach, zespołach – ukierunkowanych na doskonalenie własnego środowiska pracy.

Nowoczesna metodologia

Skuteczność MentAchillesa jest konsekwencją stosowania metodologii pozwalającej dotrzeć do istoty problemu. Dzięki temu działania naprawcze skupiają się na blokowaniu rozpoznanych procesów, a nie na łagodzeniu objawów, które w błędnych diagnozach rozpoznawane są jako przyczyny.

 

Minimalne obciążenie interesariusza

MentAchilles zaprojektowany został w ten sposób, aby minimalizować obciążenie czasowe osób zaangażowanych w diagnozę. Obciążenie zleceniodawcy obejmuje:

  • wypełnienie ankiety online (w czasie dogodnym dla diagnozowanego zespołu)
  • współpracę wybranych osób z Menedżerem MentAchillesa – w trakcie jednodniowej wizyty w firmie
  • omówienie wyników diagnozy ze zleceniodawcą

 

Dlaczego MentAchilles?

Przewaga MentAchillesa nad innymi narzędziami diagnostyki zasobów ludzkich polega na tym, że jest to jedyne na naszym rynku, skuteczne narzędzie badania sposobu myślenia zespołów realizujących wspólne cele. To właśnie w sposobie myślenia tkwi klucz rozwiązywania problemów, w tym także uciążliwych, z którymi nie radzi sobie skutecznie i trwale kadra zarządzająca, pomimo stosowania najnowszych technik i technologii masowo obecnych na rynku. Unikatowa metodologia identyfikacji sposobu myślenia zastosowana w MentAchillesie nie jest metodą psychologiczną.

Stopniowalność produktu

MentAchilles jest produktem złożonym z modułów. Każdy stanowi odrębną całość, ułożoną w dwa kroki

  • krok pierwszy to diagnoza i rekomendacja zmian
  • krok drugi to zmiany wprowadzane samodzielnie lub z udziałem Zespołu MentAchillesa

Wybór wariantu zmian z udziałem Zespołu MentAchillesa otwiera harmonogram wdrażania zmian z wykorzystaniem: jednodniowych warsztatów dla zespołów pracowniczych i menedżerskich, coaching online,współpracę w zespołach projektowych.

 

Adresat

MentAchilles adresowany jest do organizacji o hierarchicznej strukturze, szczególnie spółek skarbu państwa, administracji oraz przedsiębiorstw państwowych. W tym bowiem segmencie sprawdzano najczęściej jego skuteczność diagnostyczną oraz trafność rekomendacji zmian.

MentAchilles jest szczególnie przydatny jako kreator syntetycznego bilansu otwarcia organizacji  po zmianie kierownictwa lub przed zadaniami projektowymi.

Rekomendacje

crm_logo85x85-lw-scaled.pngrekomendacje_CRM SA_ T_Wojewodzki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *