Inne produkty


Idea

Mentachilles jest nieodłącznym elementem kompleksowego podejścia do organizacji, a jednocześnie konkretnym narzędziem ułatwiającym poznanie i zrozumienie najgłębszych jej uwarunkowań:personalno – mentalnych. Rezultaty procesu ich identyfikacji – w formie barier mentalnych czy paradygmatów myślenia – pokrywają się zazwyczaj z intuicjami zespołów, które o wielu zjawiskach wiedzą lecz nie potrafią ich nazwać i jednoznacznie ocenić.Syndromy Plemienności, Czarownicy czy Naszej Szkapy- widoczne są dla większości z nas. Pomimo tego nie łączymy tych zjawisk z atomizacją zespołu, niechęcią do zmian, brakiem innowacyjności czy poziomem identyfikacji pracownika z firmą itd. Wolimy wtłaczać te i tym podobne zjawiska w stare kanony interpretacyjne typu „wypalenia zawodowego”, „natury człowieka” itd.pozostawiając je samym sobie, na rzecz instrumentów finansowych, dyscyplinujących formalnie. Brak identyfikacji rzeczywistych przyczyn zjawisk, które nam przeszkadzają i martwią – w kontekście myślenia o przyszłości organizacji – skutkuje działaniami zbędnymi, absorbującymi czas oraz inne zasoby organizacji.

MentAchilles identyfikuje głębokie uwarunkowania mentalne, sposób myślenia organizacji. Określa charakter niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą istotna obecność konkretnych barier mentalnych i sposobów myślenia. Ponadto  rekomenduje zmiany blokujące możliwość istotnej obecności wspomnianych barier i sposobów myślenia w codziennej praktyce organizacji.

Inne produkty to przede wszystkim rozwiązania organizacyjne blokujące rozpoznane procesy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *