Jak badamy?


MentAchilles

dla uczestnika diagnozy prezentuje się w formie kwestionariusza. Całość składa się z kilkudziesięciu pytań. Aktywność uczestnika sprowadza się do przemyślanego wyboru możliwych odpowiedzi, opisujących stan rzeczy z jakim respondent ma do czynienia w swojej organizacji.

Wypełniony kwestionariusz objęty jest procedurą poufności. Jego elektroniczna treść pozostaje do wiadomości tylko Menedżera MentAchillesa współpracującego z daną firmą. Ich treść nigdy nie jest ujawniana zleceniodawcy. Ujawniane są zestawienia tabelaryczne na których zmieniane są inicjały autorów odpowiedzi. Aplikacja MentAchilles przygotowuje zestawienia tabelaryczne w sposób zautomatyzowany. Ich interpretacja pozostaje jednak w gestii Menedżera MentAchillesa. Interpretacja nie ma bowiem charakteru interpretacji statystycznej lecz problemowej. Jej kontekstem jest wiedza z zakresu mentalnych uwarunkowań organizacji oraz procesów ich artykulacji. W tym obszarze tkwi odrębność, a zarazem przewaga MentAchillesa nad innymi narzędziami obecnymi w obszarze diagnostyki zasobów ludzkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *